Ракија и Храна

Трансфер знања између научно-истраживачких организација и произвођача у циљу унапређења технологије и квалитета домаћих алкохолних пића и промоција културе конзумирања и уклапања са домаћом храном

Управа за аграрна плаћања

Министартсво пољопривреде, шумарства и водопривреде