21.04.2022. године у сали ресторана Хотела Омни у Ваљеву је одржано предавање и радионица у оквиру презентације пројекта “Трансфер знања између научно-истраживачких организација и произвођача у циљу унапређења технологије и квалитета домаћих алкохолних пића и промоција културе конзумирања и уклапања са домаћом храном” који финансира Управа за аграрна плаћања – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије у оквиру програма за расподелу подстицаја за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју. Слике са догађаја се налазе у наставку текста.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *