О институту за квалитет пива, вина и других прехрамбених производа

Институт за квалитет пива, вина и других прехрамбених производа (ИКПИВ) је нестраначко, невладино и непрофитно удружење, основано у октобру 2018. године, на неодређено време зарад остваривања циљева у области независног испитивања квалитета пива и вина, а посредно и других прехрамбених производа на територији Републике Србија.

ИКПИВ су основале невладине организације, и то Национална организација потрошача Србије(НОПС), Организација потрошача Кула(ОПК) и Удружење за заштиту потрошача Војводине(УЗПВ).

Циљеви ИКПИВ-а су унапређење квалитета пива, вина и других прехрамбених производа на територији Републике Србије, као и подизање нивоа свести грађана по питању квалитета прехрамбених производа на територији Републике Србије.

Иако је ИКПИВ млада организација, до данашњег дана је учествовала као партнер на неколико пројеката, међу којима је међу најзначајнијима сарадња са Технолошким факултетом Универзитета у Новом Саду и Технолошким факултетом Универзитета у Нишу са седиштем у Лесковцу.