О Технолошком факултету, Нови Сад

Технолошки факултет Нови Сад је од свог оснивања 1959. године, упоредо са развојем струке, развијао и лабораторије негујући традицију добре лабораторијске праксе, не само у погледу научно-истраживачке делатности, него и у сарадњи са корисницима својих услуга, пре свега произвођачима.

У складу са захтевима савременог светског тржишта и пословања, Технолошки факултет Нови Сад је желећи да својим корисницима обезбеди максималну поузданост, правовременост и поверљивост услуга лабораторијских испитивања узорака, 2002. године формирао Лабораторију за испитивање прехрамбених производа која је 2003. године стекла акредитацију у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025, а 2020. године ускладила свој рад са захтевима верзије стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 из 2017. године. Лабораторија поседује овлашћења Министарства пољопривреде за бављење испитивањима квалитета и снезорску оцену вина, према захтевима Закона о вину као и овлашћење за обављање испитивања из области безбедности хране (у складу са Законом о безбеднсоти хране), којима су обухваћене и воћне ракије.

Особље ЛАБОРАТОРИЈЕ чини више од 20 доктора наука и специјалиста, који поседују врхунска знања из области науке о храни, технологије производње и испитивања квалитета и безбеднсоти хране.

Одељење за вино и алкохолна пића је саставни и широм земље препознат конститутивни део Лабораторије, који корисницима пружа услуге испитивања квалитета и безбедности ових производа, у складу са неведеним овлашћењима. Осим тога поменуто одељење пружа и техничке и саветодавне услуге. Одељење за вино и алкохолна пића обавља и низ испитивања неопходних произвођачима како би на одговарајући начин водили процес производње и добили квалитетан и стабилан производ.

Особље ЛАБОРАТОРИЈЕ чини више од двадесет доктора наука и специјалиста, који поседују врхунска знања из области науке о храни, технологије производње и испитивања квалитета и безбеднсоти хране.

Контакт информације

Проф. др Владимир Пушкаш, 021/485-37-35, puskasv@uns.ac.rs

Др Милош Бјелица, 021-485-36-81, milos.bjelica@uns.ac.rs

Адреса

Булевар Цара Лазара 1, Нови Сад

Website: tf.uns.ac.rs